Bij Spring kunnen we u ook helpen als u de Nederlandse taal niet geheel beheerst. Wij hebben medewerkers die u kunnen helpen in het Nederlands, het Engels, het Frans en in het Pools.

United Kingdom

English

It is possible to be treated by an English speaking therapist. If you would like to use this option, please mention you are English speaking on the application form or the contact form. We will then contact you to complete the application and make an appointment with you.


Deutschland

Deutsch

In unserer Praxis besteht die Möglichkeit, um einen Termin mit einem deutsch sprechenden Kinderphysiotherapeuten zu machen. Sie können entweder im Anmeldungsformular auf unserer Internetseite oder beim telefonischen Anmeldegespräch angeben, was Ihren Vorzug geniesst.


France

Français

Dans notre cabinet de kinésithérapie vous pouvez prendre rendez-vous avec un kinésithérapeute parlant la langue française. Pour cela vous pouvez en faire la demande à travers le formulaire d’inscription sur notre site.


Poland

Polski

Drodzy Rodzice,

W naszej przychodni możecie Państwo umówić się na wizytę ze swoim dzieckiem do polskiego fizjoterapeuty/rehabilitanta dziecięcego. Wystarczy tylko przy wypełnianiu formularza przez internet, bądź w trakcie rozmowy telefonicznej z sekretarką zaznaczyć, że wyrażacie chęć wizyty u polskiej fizjoterapeutki/rehabilitantki. Jeśli macie Państwo problem z komunikacją w języku holenderskim wypełnijcie jedynie formularz na naszej stronie internetowej, w którym podajcie koniecznie imię i nazwisko dziecka i numer kontaktowy a terapeutka skontaktuje się z Wami w języku polskim.

Lezingen en informatieavonden

Kinderfysiotherapie Spring biedt lezingen en informatieavonden op maat aan. Dit kunnen avonden zijn voor pedagogisch medewerkers of ouders van een kinderdagverblijf, naschoolse opvang of peuterspeelzaal, voor leerkrachten in het basisonderwijs maar ook bijvoorbeeld in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Tijdens de avond gaan wij in op een stukje normale ontwikkeling van het kind en kijken wanneer de ontwikkeling afwijkt. Wat kan een fysiotherapeut daarin ondersteunen/betekenen. Natuurlijk is er vooraf mogelijkheid tot het inbrengen van eigen onderwerpen en is er tijdens de avond ruimte voor het stellen van vragen.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een lezing of informatieavond? Stuur een e-mail naar: info@kinderfysiotherapiespring.nl of bel: 070-3945575.

Presentatie over syndroom van Down

Fijne motoriek, wat is dat?

Met fijne motoriek bedoelen we activiteiten zoals kleuren, tekenen, knippen, kralen rijgen, veters strikken etc.

Fijne motoriek

Wat doet de kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut gaat kijken of er inderdaad sprake is van een achterstand of risico op achterstand in de fijne motoriek. Dit gebeurt met allemaal testen. Wij kunnen beoordelen op welke onderdelen van de fijne motoriek de problemen liggen. Vervolgens kunnen we deze problemen behandelen en over het algemeen ook oplossen middels oefeningen.

De grove motoriek bij peuters en kleuters

Je kunt hierbij denken aan springen, traplopen, klimmen, op één been staan, hinkelen, rennen, fietsen

Bij het traplopen kijken wij bijvoorbeeld of het kind al op de voeten naar boven en/of beneden kan gaan. Het is van belang of het kind het met of zonder steun kan. Ten slotte kijken we of het kind bijstappend (met 2 voeten op 1 trede) of doorstappend (met 1 voet op 1 trede) de trap op en/of af kan lopen

Traplopen

Om welke reden gaat een peuter of kleuter naar de kinderfysiotherapeut?

 • Afwijkende manier van lopen (op de tenen, met de voeten naar binnen gedraaid etc.)
 • Veel vallen
 • Houterig bewegen
 • Angstig zijn voor bijvoorbeeld klimmen
 • Achterstand in de grof motorische ontwikkeling (moeite met fietsen, huppelen etc.)
 • Achterstand in de fijn motorische ontwikkeling (knippen, kleuren, plakken etc.)
 • Poep- en plasproblemen
 • Problemen in de sensorische informatieverwerking (SI)
 • Zwemproblemen

Wat doet de kinderfysiotherapeut

Middels testen kan de kinderfysiotherapeut bepalen of er sprake is van een normale motoriek, een risico op achterstand of een achterstand. Er wordt gekeken wat het kind spontaan laat zien, verder zullen er bepaalde vaardigheden uitgelokt worden.

Mocht het inderdaad nodig zijn dan zal er op een speelse manier geoefend worden om de motoriek te verbeteren

Fysiotherapie voor schoolgaande kinderen

Een jong kind dat een verkeerde houding of motoriek heeft aan- geleerd, kan daar veel last van hebben. Lichamelijk maar ook sociaal, doordat hij of zij moeite heeft met spelen op het school- plein of in de gymles niet mee kan komen met leeftijdsgenootjes. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die een kind onder de knie moet krijgen. Sommige kinderen hebben daar wat extra hulp bij nodig.

Schoolkinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen of veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen en bewegingsspel vermijden. Een kind kan moeite hebben met stil zitten of met tekenen en schrijven. De stap naar de kinderfysiotherapeut betekent, naast een sprong vooruit in het motorische bewegen, voor een kind ook: ik kan meedoen! Ik heb plezier in bewegen!

Het doel van een behandeling door de kinderfysiotherapeut van Spring is uiteindelijk uw kind beter te laten functioneren in zijn/haar fysieke en sociale omgeving.

Om welke reden gaat een kind op de basisschool naar de kinderfysiotherapeut?

Hieronder staan enkele voorbeelden

Om welke reden gaat een kind op de middelbare school naar de kinderfysiotherapeut?

De voornaamste problemen bij kinderen op de middelbare school zijn groei- en houdingsgerelateerd. Een kind dat een verkeerde houding heeft aangeleerd en vervolgens een groeispurt doormaakt, kan daar diverse klachten van krijgen. Veel voorkomende problemen zijn gewrichtsklachten aan voet, knie of heup, maar ook juist van de nek en schouder door bijvoorbeeld het (verkeerd) dragen van een zware boekentas. Ook actief sportende tieners, waarbij pijnklachten ontstaan door een te grote belasting op de in ontwikkeling zijnde gewrichten, kunnen goed terecht bij de kinderfysiotherapeut. Verder kan ook een tiener nog moeite hebben met leesbaar schrijven, of om goed mee te komen bij de gymles. En de toenemende eisen van school en omgeving zorgen bij sommige kinderen ook voor klachten, zoals bijvoorbeeld hyperventilatie, hoofdpijn of spanningsklachten. Voor al deze problemen kunt u terecht bij Kinderfysiotherapie Spring.

Kinderfysiotherapie is een door het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie erkend specialisme in de fysiotherapie. Na de algemene opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut nog een opleiding gevolgd tot kinderfysiotherapeut.

Domein van de kinderfysiotherapeut
De kinderfysiotherapeut richt zich op (dreigende) gezondheidsproblemen die het bewegen beïnvloeden van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Het handelen is gebaseerd op geïntegreerde kennis van groei en ontwikkeling van het bewegingssysteem en de specifiek bij kinderen voorkomende problemen in het muskuloskeletale, neurologische en cardiopulmonale systeem die het bewegen beïnvloeden. De kinderfysiotherapeut concentreert zich op geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie.

Het domein van de kinderfysiotherapie betreft met name:

 • Zuigelingen met een asymmetrie/voorkeurshouding of overstrekken
 • Kinderen met problemen met uitvoeren van motorische vaardigheden
 • Een vertraagd motorisch niveau (grove en/of fijne motoriek ten opzichte van leeftijdsgenoten)
 • Schrijfproblemen
 • Houdings- en bewegingsproblemen
 • Pijnklachten van het houdings- en bewegingsapparaat
 • Vermoeidheids- en conditieproblemen
 • Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)
 • Bewegingsproblemen als gevolg van trauma
 • Aangeboren, chronische (progressieve) aandoeningen, waarbij het fysiek functioneren of de bewegingsgerelateerde gezondheid wordt beperkt.

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt uw kind en geeft ook voorlichting en advies. De kinderfysiotherapeuten van Spring werken met een behandelplan dat met de ouders/verzorgenden wordt besproken. Als het nodig is, neemt de kinderfysiotherapeut contact op met andere disciplines zoals de arts, leerkracht, logopedist, ergo- therapeut of orthopedagoog. De kinderfysiotherapeut heeft brede ervaring in het werken met kinderen. In de speciaal voor kinderen ingerichte, grote praktijkruimte is allerlei materiaal aanwezig om uw kind te helpen bewegen, te stimuleren en te motiveren

Het kindervoetenteam is er voor al uw kindervoet- en loopproblemen. Het is een samenwerking tussen podotherapie, manueel therapie en kinderfysiotherapie

Heeft uw kind een achterstand in de grof motorische ontwikkeling? Meld uw kind bij ons aan. Wij onderzoeken de motoriek en geven indien nodig therapie

De grove motoriek bij baby’s

Vaak komen baby’s met een achterstand in de motoriek bij ons in verband met problemen met buikligging of omdat ze op hun billen schuiven.

Waarom is buikligging zo belangrijk?

Buikligging is belangrijk omdat er verschillende spieren getraind worden. Het kind traint bijvoorbeeld de nekspieren door het hoofd op te tillen. Dit lukt eerst maar een stukje en later steeds verder. Het traint de armen, zo liggen de ellebogen bijvoorbeeld eerst achter de schouders en later voor de schouders wanneer het op de onderarmen steunt. Het kind leert zich vaak in deze houding voort verplaatsen door te tijgeren en/of kruipen. Het traint ook de rugspieren die weer erg belangrijk zijn als het kind wil leren zitten.

Foto fysiotherapie bij met baby

Wat doet de kinderfysiotherapeut

Middels testen kan de kinderfysiotherapeut bepalen of er sprake is van een normale motoriek, een risico op achterstand of een achterstand. Er wordt gekeken wat het kind spontaan laat zien, verder zullen er bepaalde vaardigheden uitgelokt worden.

Mocht het inderdaad nodig zijn dan zal er op een speelse manier geoefend worden om de motoriek te verbeteren

Bij Spring werkt een team van negen gekwalificeerde kinderfysiotherapeuten, één kinderfysiotherapeut in opleiding en twee praktijkondersteuners. Alle therapeuten zijn BIG geregistreerd en staan opgenomen in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Dino sport
tigers den haag

Dino Tigers Mini is een leuk beweegprogramma speciaal afgestemd voor peuters. In de lessen worden de kinderen meegenomen in de belevingswereld van Timmy en Tina de tijgers. Aan de hand van Timmy wordt er gesport, avonturen beleeft, spelletjes gedaan, is er veel aandacht voor de motorische ontwikkeling en worden verschillende levensvaardigheden geoefend. Bewegen op muziek is een belangrijk onderdeel om peuters mee te krijgen in de beleveniswereld.

Wel of geen verwijzing nodig?

De kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk zonder tussenkomst van een verwijzend arts. Bij kinderen die aan huis behandeld worden en kinderen die onder de chronische zorg vallen, is wel een verwijzing nodig. Ook vragen wij een verwijzing voor kinderen die wij op scholen behandelen.

Verzekering

We hebben afspraken met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland, zodat u altijd verzekerd bent voor onze kinderfysiotherapeutische zorg. Kinderfysiotherapie wordt door de zorgverzekeraars minimaal 18x vergoed vanuit de basisverzekering en er is geen sprake van een eigen risico

Wachttijden

Het kan zijn dat er niet direct een plekje voor uw kind is en dat u eerst op een wachtlijst geplaatst wordt. Dit hangt vooral af van uw opgegeven mogelijkheden. Indien u bijvoorbeeld aangeeft dat uw kind ook onder schooltijd behandeld mag worden, hebben wij veel eerder plek voor u beschikbaar. Zodra er dan een plekje na schooltijd vrij komt kunnen wij u deze aanbieden.

Qualiview is een systeem om via een een vragenlijst patiëntervaringen te meten. Zijn de patiënten in onze praktijk tevreden over de behandelingen, de fysiotherapeuten en het resultaat? Waar is mogelijkheid tot verbetering? Qualiview maakt dit voor ons inzichtelijk.

Ervaringen van patiënten

2019

2018

Kinderfysiotherapie Spring is in 2018 door 180 patiënten gereviewd. Het gemiddelde cijfer dat de praktijk heeft gekregen is een 8,8

Certificaat 2018

2017

Kinderfysiotherapie Spring is in 2017 door 141 patiënten gereviewd en kreeg als algemene beoordeling een 8,9

certificaat 2017

 Vult u de vragenlijst ook voor ons in?

Uw ervaring is belangrijk voor onze praktijk!

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze praktijk en onze therapeuten.

Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door Qualizorg BV en anonimiteit en vertrouwelijk gebruik van uw gegevens worden gegarandeerd. U ontvangt digitaal een uitnodiging om mee te doen. Invullen duurt circa 5 minuten.

Kinderfysiotherapie Spring Wateringse Veld
Laan van Wateringse veld 745
2548 BP Den Haag

De routebeschrijving

Dit is een routebeschrijving voor onze locatie in Wateringse Veld. U kunt op de kaart klikken. Daarna zal google maps automatisch laden en u naar de locatie brengen.

Parkeren

Parkeren is hier over het algemeen geen probleem, in één van de zijstraten is altijd nog wel een parkeerplekje te vinden. Het parkeren is hier bovendien gratis.

De openingstijden

Deze locatie is geopend van maandag tot en met vrijdag. Op de maandag zijn wij langer geopend.

Overig

 • Er werken therapeuten die gespecialiseerd zijn in de Sensorische Informatieverwerking (SI)

Samenwerking met andere paramedici

Logopedie Wateringse Veld http://www.logopediewateringseveld.nl/

Parkeren

U hoeft zich op deze locatie geen zorgen te maken over het parkeren. Er zijn voldoende parkeervakken aanwezig, waardoor u geen enkel probleem zult hebben om een plekje te vinden voor uw auto. Parkeren is hier bovendien gratis.

De openingstijden

Deze locatie is geopend van maandag tot en met vrijdag. Mocht het voor u lastig zijn om voor 18.00 te komen. Kom dan gerust op de woensdag, wij zijn die dag langer voor u geopend.

Komt u naar Spoorwijk let dan goed op dat u bij de juiste deur naar binnen gaat, Spring heeft een aparte ingang aan de linkerzijde van het gebouw. Aan de rechterzijde zit het gezondheidscentrum met hetzelfde huisnummer. U kunt ons herkennen aan de stickers op de ramen. Wanneer u op de bel drukt, laten wij u naar binnen. Dit is onze hoofdlocatie, dus de praktijkondersteuners zijn hier doordeweeks aanwezig.

De routebeschrijving

Dit is de routebeschrijving naar onze locatie in Spoorwijk. U kunt op de kaart klikken. Google maps zal dan automatisch laden en u naar de locatie navigeren. Deze locatie is vlakbij station moerwijk.

Parkeren

U kunt overdag gewoon gratis parkeren, maar vanaf 18:00 start het betaald parkeren. Meestal is er in de buurt voldoende plek om uw auto kwijt te kunnen.

De openingstijden

Deze locatie is geopend van maandag tot en met vrijdag. Op de maandag zijn wij langer geopend, maar let dan goed op want vanaf 18:00 is het betaald parkeren.

Wachtruimte Spoorwijk
Overig
 • Op deze locatie zijn meerdere therapeuten werkzaam die Sensorische informatieverwerking (SI) therapie kunnen geven
 • Op deze locatie is een Pools sprekende therapeut werkzaam

Wilt u weten hoe u precies naar onze locaties kunt komen? Wij hebben vast een routebeschrijving voor u klaargezet. Door op de kaart te klikken zal google maps automatisch laden en u naar de locatie navigeren.

Per locatie zijn er andere openingstijden en dagen. Zo hebben wij op 3 van de 4 locaties de mogelijkheid om in de avond te komen. Op Spoorwijk en Wateringseveld is dit de maandag avond en op Rijswijk de woensdag avond.  De locaties Spoorwijk, Rijswijk en Wateringse Veld zijn verder 5 dagen per week geopend, maar de locatie in Ypenburg 4 dagen.

Welke locaties heeft Spring allemaal?

Spring centrum voor kinderfysiotherapie Den Haag en Rijswijk heeft praktijken op vier verschillende locaties. Zo is er altijd wel eentje bij u in de buurt om naar toe te gaan.

Adresgegevens

De adressen staan hieronder weergegeven en als u op de naam van de locatie klikt krijgt u hierover meer informatie.

Alle therapeuten hebben de opleiding fysiotherapie afgerond en daarna nog een opleiding gedaan tot kinderfysiotherapeut. Al de kinderfysiotherapeuten zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van het KNGF en zijn BIG geregistreerd. De kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.

U kunt bij Spring o.a. terecht voor het onderzoeken en behandelen van:

 • Baby’s met een voorkeurshouding en/of afgeplat hoofd
 • De motorische ontwikkeling (fijne motoriek en grove motoriek)
 • Schrijfproblemen
 • Orthopedische klachten (klachten aan het houdings-en bewegingsapparaat, bijvoorbeeld schouder, elleboog, pols, vingers, nek, rug, bekken, heup, knie, enkel en voetklachten)
 • Loopproblemen
 • Kracht- en/of conditieproblemen
 • Hoofdpijnklachten
 • Tenenlopen
 • Longproblemen
 • Neurologische patiënten
 • Dove en slechthorende kinderen
 • Ernstige spraak taal problemen (ESM)
 • Kinderen op regulier en speciaal onderwijs

Na het afronden van de opleiding tot kinderfysiotherapeut zijn de therapeuten nog niet uitgeleerd. Ieder jaar gaan ze op verschillende cursussen om zich verder te verdiepen in bepaalde gebieden.

Hierdoor hebben wij o.a. ook nog de onderstaande specialisaties in huis:

 • Sensorische informatieverwerking (SI)
 • Syndroom van Down
 • Prematuur geboren kinderen
 • Zwemproblemen
 • Babymassage
 • Bekkenfysiotherapie

Daarnaast heeft het merendeel van het team, de kinder EHBO cursus gedaan en krijgen hiervoor jaarlijks een herhaalcursus.

Osgood Schlatter

Is een veel voorkomend probleem bij kinderen tijdens de groeispurt. Ongeveer 10-30% van de actieve kinderen tussen de leeftijd van 9 tot 16 jaar heeft er last van. Je herkent het aan een pijnlijke en dikke bult onder de knie (aan de bovenkant van het onderbeen, onder de kniepees).

Ze hebben vaak pijn bij rennen, schieten, rennen en sprinten. Soms is de trap op- en aflopen pijnlijk, squaten of op de knieen zitten. Soms gaan ze na het sporten ook mankend lopen.

meestal hebben jongens dit iets vaker dan meisjes

geen behandeling, pijn verdwijnt (gem 21 mnd) wel nog een bult en 60% heeft pijn bij knielen de rest van zijn leven

De behandeling: aan de hand van een rektest zal bepaald worden of er gemasseerd of gerekt dient te worden. Verder is er een simpele test te doen om te bepalen of het kind weer mag sporten of nog rust moet houden. Om terug te keren naar het sporten is er ook een specifieke opbouw.