Te vroeg/ prematuur geboren kind

Een zwangerschap duurt gemiddeld 37 tot 40 weken. We spreken van  een vroeggeboorte als een baby geboren wordt bij een zwangerschap korter dan 37 weken. Baby’s die te vroeg geboren worden hebben een verhoogde kans op een ontwikkelingsachterstand. Hoe vroeger de baby geboren wordt hoe meer risico er is op problemen. Een aantal problemen kunnen zijn: motorische ontwikkelingsachterstand,  geheugenproblemen, leerproblemen, soms meer moeite om problemen op te lossen, spraak- en taalachterstand, gedragsproblemen (bv concentratieproblemen, impulsief, hyperactief), soms moeilijker leggen van sociale contacten, lichamelijke problemen in coördinatie maar ook gehoor- of visusproblemen.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Als kinderfysiotherapeuten zijn we gespecialiseerd in het onderzoeken en begeleiden van de motorische ontwikkeling. Tijdens de behandeling beginnen we met een anamnese waarmee we een beeld willen krijgen hoe het met uw baby tijdens en sinds de geboorte gegaan is. Daarna gaan we samen met u kijken wat uw baby wel kan en waar hij/zij wat meer moeite mee heeft. Hieruit komt een behandelplan waarbij we adviezen geven over hoe we uw baby kunnen begeleiden, welke oefeningen u kunt doen en waar u op kunt letten met de verzorging. We hebben hiervoor een aantal tests tot onze beschikking. Het is bij te vroeg geboren kinderen belangrijk om de leeftijd te corrigeren naar de aanvankelijk uitgerekende geboortedatum. In het begin is het logisch dat uw baby met sommige dingen nog wat meer moeite heeft. We gebruiken een normale motorische ontwikkeling als uitgangspunt en kijken iedere keer weer hoe ver uw kindje is zodat we op het juiste punt in de ontwikkeling adviezen kunnen geven.

Twee van onze therapeuten hebben een speciale opleiding gevolgd, namelijk de Test of Infant Motor Performance (TIMP). Deze test is voor kinderen die geboren zijn na 34 weken zwangerschap tot een (gecorrigeerde) leeftijd van 17 weken. Als uw kindje prematuur geboren is dan corrigeren we altijd de leeftijd bij het berekenen van de scores. De test geeft informatie over de motorische ontwikkeling, meet verandering in de tijd en heeft een goede voorspellende waarde voor de motorische ontwikkeling op latere leeftijd.

Heeft u een prematuur geboren kindje en bent u nieuwsgierig of uw kindje een goede motorische ontwikkeling heeft? Kom dan gerust bij ons langs voor een screening en/of onderzoek en mocht het nodig zijn kunnen we uw kindje behandelen.