Voorkeurshouding

Heeft uw kind een voorkeurshouding? Het is belangrijk om uw kind dan snel aan te melden, aangezien je hier als ouder beperkte tijd invloed op kunt uitoefenen. Middels oefeningen kan de voorkeurshouding en/of afplatting verminderen.

Aanmelden

 

Wat is een voorkeurshouding en hoe ontstaat het?

Ligt jouw baby steeds met zijn hoofdje naar dezelfde kant toe gericht? Dan heeft jouw baby waarschijnlijk een voorkeurshouding. Een voorkeurshouding is niet gevaarlijk. Het afgeplatte hoofdje heeft geen gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen. Er zijn echter wel cosmetische gevolgen.

Sinds de maatregelen ter preventie van wiegendood zijn ingevoerd, komt een voorkeurshouding vaker voor. Ouders krijgen het advies om de baby op zijn/haar rug te laten slapen waardoor steeds meer kinderen een afplatting van het hoofdje hebben. Omdat de schedel van de baby in de eerste maanden zacht is, vervormt deze gemakkelijk wanneer je kind vaker het hoofdje naar een kant houdt. Er zijn twee schedel vervormingen te onderscheiden: plagiocephalie (schuine vervorming) die ontstaat door het vaker liggen met het hoofd naar één kant gedraaid en brachycephalie (afplatting achterzijde schedel) die ontstaat door het hoofd vaak in het midden te houden.

 

Hoe voorkom ik het?

  • Bij het wakker zijn: De baby minimaal drie keer per dag op de buik leggen, wanneer hij wakker én onder toezicht is. Begin hiermee in de eerste weken met drie tot vijf keer per dag gedurende één tot vijf minuten. Breid dit uit naar vijf keer vijftien of drie keer dertig minuten per dag op de leeftijd van drie maanden. Uw baby ontwikkelt hierdoor sterke nekspieren, waardoor hij/zij gemakkelijker naar alle kanten kan kijken.
  • Bij het voeden: De baby afwisselend op de rechter- en linkerarm vasthouden of recht voor op de benen leggen.
  • Bij het slapen: De baby altijd op de rug te slapen leggen en het hoofd afwisselend per slaap naar links en naar rechts draaien. Laat het kind niet op de zij of de buik slapen, want dan is er een grotere kans op wiegendood.

 

Wat als mijn kind al een voorkeurshouding heeft?

U kunt zelf naar de kinderfysiotherapeut gaan of doorverwezen worden door bijvoorbeeld het consultatiebureau, de huisarts of de kinderarts.

Waarschijnlijk wilt u dat de voorkeurshouding en/of de afplatting van het achterhoofd verminderen, maar weet u niet precies hoe of heeft u al veel geprobeerd maar helpt het tot nu toe onvoldoende.

Wat gaat de kinderfysiotherapeut doen?

Het kinderfysiotherapeutisch onderzoek vindt plaats om te achterhalen waardoor de asymmetrische ontwikkeling van de schedel is ontstaan. Indien dit komt door eenzijdige belasting van het hoofd en er geen aanwijzingen zijn voor andere lichamelijke oorzaken, worden houdings- en hanteringsadviezen toegepast om de voorkeurshouding en de schedelvervorming te verminderen. Daarnaast kan de kinderfysiotherapeut een schedelmeting doen (PCM) om de mate van afplatting te beoordelen. Vervolgens kan deze meting herhaald worden om mogelijke verbetering in kaart te brengen. Deze meting is niet pijnlijk of belastend voor uw baby.