ALK (voorheen SOLK)

Heeft u kind of misschien jij zelf last van langdurige, aanhoudende lichamelijke klachten en zijn deze klachten onvoldoende verklaard na onderzoeken van een arts? Wellicht is er dan sprake van ALK. ALK betekend Aanhoudende lichamelijke klachten. Het wordt ook wel eens Functionele Klachten genoemd.

Aanmelden

Aanhoudende lichamelijke klachten ALK (voorheen SOLK)

Kinderen en jongeren kunnen last hebben van langdurige (chronische) pijn, hoofdpijnklachten, buikpijnklachten of extreme vermoeidheid. Het hebben van deze klachten is natuurlijk enorm vervelend en kan een behoorlijke impact hebben op het leven van het kind of puber. Hierbij kun je denken aan niet meer goed kunnen uitoefenen van sport, hobby en het spelen of afspreken met vrienden/vriendinnen. Ook kunnen langdurige klachten effect hebben op het volgen van onderwijs en kan zelfs zorgen voor uitval.

Als bij pijnklachten of extreme vermoeidheidsklachten geen medische oorzaak gevonden kan worden is er mogelijk sprake van ALK. Omdat er geen medische oorzaak gevonden kan worden wil dat niet zeggen dat het niet te verklaren valt. ALK is wel te verklaren vanuit andere factoren en modellen. Deze factoren en modellen zullen tijdens het behandeltraject verder toegelicht worden. Het behandeltraject is voor elk kind een op maat gemaakt plan om het beoogde doel te behalen. Het plan wordt samen met het kind en/of ouders opgesteld. Voor een optimaal behandelresultaat werken we nauw samen met andere disciplines waaronder de kinderartsen in diverse ziekenhuizen en revalidatiecentra, GGD (jeugdartsen en verpleegkundigen), huisartsen, psychologen en scholen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Het aanmelden van uw kind kunt u via deze website doen of u kunt ons telefonisch of per mail bereiken.

Wij hebben een samenwerking met Praktijk Meinen.

Kinder & jeugd psychologie

Samenwerking

Vanaf september 2021 werken Kinderfysiotherapie Spring en Praktijk Meinen samen bij de begeleiding en behandeling van kinderen met Aanhoudende Lichamelijke Klachten.

Vanuit wetenschappelijke en praktische inzichten is gebleken dat de gecombineerde aanpak bij ALK het meest effectief is. Er wordt enerzijds gewerkt aan het lichaamsbewustzijn en anderzijds aan het verwerken en/of leren omgaan met (achterliggende) problemen die worden ervaren (door meer grip te krijgen op gevoelens en gedachten).

Hoe gaat dit in zijn werk?

Wanneer er binnen Kinderfysiotherapie Spring of bij Praktijk Meinen een client wordt aangemeld waarbij ALK is vastgesteld, wordt er altijd naar de andere discipline verwezen. Het streven is een gezamenlijke intake uit te voeren, en indien dit niet mogelijk is een intake binnen 14 dagen bij beide disciplines. Hierna wordt tussen Kinderfysiotherapie Spring en Praktijk Meinen verder afgestemd, en wordt vanuit beide disciplines het behandeltraject opgepakt.