Tarievenlijst

Kinderfysiotherapie wordt door de zorgverzekeraars minimaal 18x vergoed vanuit de basisverzekering en er is geen sprake van een eigen risico. Mochten er meer dan 18 behandelingen nodig zijn, dan kan dit eventueel vanuit de aanvullende verzekering (indien aanwezig).

Als uw zorgverzekeraar een contract met ons heeft afgesloten, ontvangt u géén factuur en worden de fysiotherapiekosten van uw kind rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd.

Wij hebben afspraken met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland, zodat u altijd verzekerd bent voor onze kinderfysiotherapeutische zorg.

Als u de therapie voort wilt zetten en de behandelingen niet meer gedekt worden vanuit de verzekering, ontvangt u maandelijks een factuur betreffende de behandeling van uw kind volgens onderstaande tarieven.

Een niet nagekomen afspraak wordt nooit vergoed door uw zorgverzekeraar, dit betekent dat u een nota krijgt die u aan onze praktijk moet voldoen.

Code Handeling Tarieven
1100 Zitting kinderfysiotherapie € 50,-
1101 Toeslag voor aan huis behandeling € 20,-
1102 Toeslag voor behandeling in inrichting € 20,-
1103 Instructie/ overleg ouders van de patiënt € 50,-
1105 Eénmalig rapport kinderfysiotherapie € 75,-
1400 Eénmalig kinderfysiotherapeutisch onderzoek € 80,-
1850 Screening € 20,-
1860 Intake en onderzoek na screening € 50,-
1864 Screening en intake en onderzoek € 50,-
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 50,-
1920 Telefonische zitting € 20,-
1960 Niet nagekomen afspraak € 30,-