Tarievenlijst

Kinderfysiotherapie wordt door de zorgverzekeraars minimaal 18x vergoed vanuit de basisverzekering en er is geen sprake van een eigen risico. Mochten er meer dan 18 behandelingen nodig zijn, dan kan dit eventueel vanuit de aanvullende verzekering (indien aanwezig).

Als uw zorgverzekeraar een contract met ons heeft afgesloten, ontvangt u géén factuur en worden de fysiotherapiekosten van uw kind rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd.

Wij hebben afspraken met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland, zodat u altijd verzekerd bent voor onze kinderfysiotherapeutische zorg.

Als u de therapie voort wilt zetten en de behandelingen niet meer gedekt worden vanuit de verzekering, ontvangt u maandelijks een factuur betreffende de behandeling van uw kind volgens onderstaande tarieven.

Een niet nagekomen afspraak wordt nooit vergoed door uw zorgverzekeraar, dit betekent dat u een nota krijgt die u aan onze praktijk moet voldoen.

Handeling Tarieven
Zitting kinderfysiotherapie € 55,-
Toeslag voor aan huis behandeling € 25,-
Toeslag voor behandeling in inrichting € 25,-
Instructie/ overleg ouders van de patiënt € 50,-
Standaard kinderfysiotherapeutische rapportage (eenmalig) € 55,-
Uitgebreid kinderfysiotherapeutische rapportage € 100,-
Intake en onderzoek na screening € 90,-
Intake en onderzoek na verwijzing € 80,-
Telefonische zitting € 35,-
Niet nagekomen afspraak reguliere behandeling € 40,-
Niet nagekomen afspraak overige behandeling 75% van het reguliere tarief