Huisregels Kinderfysiotherapie Spring

Algemene regels

 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets). Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtruimte of in uw jaszak.
 • Wilt U samen met uw kind er op letten dat de tijdschriften en het speelgoed in de wachtruimte opgeruimd worden na gebruik.
 • Wij vragen U om schoenhoesjes te dragen in de behandelruimtes, omdat de kinderen vaak op blote voeten oefenen en ook baby’s en peuters soms op de grond liggen of zitten.
 • In de hele praktijk geldt een rookverbod en huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 • Wijzigingen in uw adres- telefoongegevens en zorgverzekering willen wij graag per ommegaande van u horen.
 • U draagt zelf de financiële verantwoordelijkheid voor behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekering. U wordt geacht op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
 • Wij zijn een opleidingspraktijk, dus er werken bij ons kinderfysiotherapeuten in opleiding en er zijn regelmatig stagiaires aanwezig bij de behandeling van uw kind.

Behandelingen en afspraken

 • Wilt U bij de eerste afspraak het verzekeringspasje, het identiteitsbewijs van uw kind en de eventuele verwijzing van de arts meenemen.
 • Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. U kunt zich identificeren bij een zorgverlener met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, of vreemdelingendocument.
 • Wilt u op tijd komen voor de afspraak. U hoeft zich niet te melden, maar kunt plaatsnemen in de wachtruimte.
 • U krijgt van tevoren een afspraakbevestiging per mail. Zet voor de zekerheid ook altijd de afspraak in uw agenda of telefoon. Wij hebben eventueel ook afsprakenkaartjes, waar u de afspraken op zou kunnen noteren.
 • Bij het niet kunnen nakomen van de afspraak, wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch aan te geven. U belt naar of spreekt een boodschap in op het mobiele telefoonnummer van de behandelende therapeut. Indien u (om wat voor reden dan ook) een afspraak niet nakomt, zonder tijdig afmelden ontvangt u een verzuimnota van 30 euro per niet nagekomen afspraak, die u niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.
 • Indien uw kind de nacht vóór de behandeling ziek is geworden dan kunt u tussen 8.00 en 8.15 uur de behandeling nog zonder verzuimkosten afzeggen. Dit kan alleen telefonisch, op het mobiele telefoonnummer van de behandelende therapeut.
 • Uw kind wordt in principe altijd door dezelfde kinderfysiotherapeut behandeld. In geval van ziekte of vakantie van de therapeut wordt de behandeling in overleg met u overgenomen of verzet naar een andere datum.
 • De fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. In onze privacy verklaring staat omschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden wij deze hebben verkregen. Wilt u meer informatie kijk dan op de volgende website
 • Kinderfysiotherapie Spring heeft een klachtenregeling. U kunt hier onze  klachtenregeling terug vinden 
 • U ontvangt van ons (na afronding van de therapie of na meerdere behandelingen) een verzoek om deel te nemen aan een vragenlijst. Wij willen graag weten hoe u de behandeling heeft ervaren. Zo kunnen wij onze zorgverlening voor u optimaliseren. Deelname is dus zeer relevant en wordt op prijs gesteld.