tape cursus
Logo Kindervoetenteam Haaglanden

Doel kindervoetenteam Haaglanden

Ouders vragen zich regelmatig af waar ze met hun kind terecht kunnen met voet- en/of loopproblemen. Het doel van het Kindervoetenteam Haaglanden is een laagdrempelige eerstelijns multidisciplinaire samenwerking aan te bieden om de kwaliteit van zorg voor kinderen met voet- en loopproblemen te optimaliseren.

Folders

Klik hier voor de folder van het kindervoetenteam haaglanden

Klik hier voor de folder waarop gelet kan worden bij het kopen van schoenen

Om welke reden gaat het kind naar de kinderfysiotherapeut van het kindervoetenteam?

Hieronder staan enkele voorbeelden

  • Tenenlopen
  •  Lopen met de voeten naar binnen gedraaid
  •  Frequent vallen
  •  Problemen met de snelheid van lopen
  •  Problemen met de afstand van lopen
  •  Problemen met de manier van lopen

De kinderfysiotherapeut

Een kinderfysiotherapeut zal een observatie in stand en tijdens het lopen doen, waarbij wordt gekeken naar het totaalbeeld van voet, enkel, knie, heup, bekken en wervelkolom. Vervolgens zal aan de hand van observaties specifieker onderzoek worden uitgevoerd gericht op spierkracht, evenwicht, stabiliteit en mobiliteit. Indien nodig kan er een motorische test worden afgenomen om te kijken op welk niveau het kind functioneert. De kinderfysiotherapeut kan dan een uitspraak doen of het kind staat en beweegt zoals dat voor zijn leeftijd normaal is. De kinderfysiotherapeutische behandeling kan zich vervolgens met diverse speelse oefeningen richten op het verbeteren van de specifieke problemen.

Klik hier om uw kind direct aan te melden