Wij werken op 3 verschillende scholen in Den Haag en Rijswijk. Om therapie te krijgen op school is een verwijzing nodig.

S.B.O. Merlijn

Paets van Troostwijkstraat 87, 2522 DM Den Haag

SBO Merlijn is een school voor speciaal basisonderwijs in Den Haag.

Wie werkt er?

Anna

Kentalis De voorde

Bazuinlaan 4, 2287 EE Rijswijk

Kentalis De Voorde in Rijswijk is onderdeel van Koninklijke Kentalis een overkoepelende landelijke organisatie, die gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren.

Wie werken er?

Elizabeth

Laurentine

Jennifer

Zwaardvegersgaarde 25,  2542 TC Den Haag

De Koetsveldschool is een school voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.
De school biedt onderwijs aan kinderen die zeer moeilijk leren (ZML).
Er zijn twee verschillende afdelingen: speciaal onderwijs (SO) en voort- gezet speciaal onderwijs (VSO).
Het SO is voor leerlingen van 4 jaar tot 12 jaar en op het VSO zitten leerlingen tussen 12 jaar en 20 jaar.

Wie werken er?

Yenta

Ellen

Huis te Landelaan 9, 2283 SB Rijswijk

Kinderen die chronisch of ernstig ziek zijn, hebben vaak 24 uur per dag zorg nodig. Dat is soms heel zwaar. Villa ExpertCare kan u op verschillende manieren zorg uit handen nemen. Villa ExpertCare biedt intensieve kinderverpleging aan ernstig zieke kinderen van 0-18 jaar. Ernstig zieke kinderen kunnen bij Villa ExpertCare (tijdelijk) komen wonen, een aantal nachten per week komen logeren of naar de flexibele verpleegkundige kinderopvang. In Villa ExpertCare is 24 uur per dag een gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig. Uw kind verblijft in een omgeving die zoveel mogelijk aanvoelt als thuis. Onze locaties zijn speciaal ingericht voor kinderen. Spelen, knutselen, snoezelen: het kan allemaal! Van onze bevlogen verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers krijgt uw kind alle zorg en aandacht die het verdient.

Wie werken er?

Marilène

Joke

Jonckbloetplein 61, 2523 AV Den Haag

CityKids Den Haag is een medische Kindzorg instelling gevestigd in het Laak Kwartier in Den Haag. CityKids heeft twee specialiteiten: het verpleegkundig kinderdagverblijf en het kinderdagcentrum. Beiden bevinden zich in hetzelfde gebouw.

Het verpleegkundig kinderdagverblijf is er voor kinderen van 0 – 5 jaar met een chronische ziekte of een aangeboren afwijking die niet naar de reguliere kinderopvang kunnen, omdat zij specialistische zorg nodig hebben. Bij CityKids kunnen ook kinderen terecht die langdurig moeten herstellen na ziekte en die ziekenhuis verplaatste zorg nodig hebben met medische apparatuur of medicatie.

Het kinderdagcentrum van CityKids biedt dagbehandeling aan kinderen van 0 tot 12 jaar met:

  • een ontwikkelingsachterstand
  • een verstandelijke beperking
  • een (ernstige) ontwikkelingsstoornis
  • een stoornis in het autisme spectrum
  • bijkomende problematieken die niet naar een regulier kinderdagverblijf of onderwijs kunnen.

Wie werken er?

Marilène

Anna

Van Ruysbroekstraat 5, 2531 TG Den Haag

De Taalladder is er voor 2-4 jarige kinderen die moeite hebben met praten of het begrijpen van taal. Spelenderwijs leren zij beter communiceren. In kleine groepen met veel individuele aandacht, zodat de start bij een peuterspeelzaal of in het basisonderwijs een plezierige zal zijn.

Wie werkt er?

Elizabeth