Wij, de kinderfysiotherapeuten van Spring, centrum voor Kinderfysiotherapie, willen ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Hebt u echter toch klachten over de behandeling of de bejegening door een van de therapeuten, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor anderen maar ook voor (de kwaliteit van) de fysiotherapeut.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

U kunt verschillende acties ondernemen als u niet tevreden bent over uw
fysiotherapeut, variërend van een gesprek met de therapeut tot een procedure bij het
Regionaal Tuchtcollege. Waar u voor kiest, hangt af van de ernst van de klacht en
van wat u wilt bereiken.

In gesprek met uw fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut
of om contact op te nemen met de praktijk. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw
klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn.
Als u het lastig vindt om uw klacht met uw fysiotherapeut te bespreken, dan kunt u
iemand meenemen naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of
iemand anders die u vertrouwt. Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u
terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang (www.zorgbelang-nederland.nl).

Een klacht indienen

Als een gesprek met uw fysiotherapeut niet heeft geholpen, dan kunt u ervoor kiezen
om een klacht in te dienen. Patiënten kunnen hun klacht indienen bij de
klachtencommissie. Kijk voor meer informatie op www.defysiotherapeut.com.