Wel of geen verwijzing nodig?

De kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk zonder tussenkomst van een verwijzend arts. Bij kinderen die aan huis behandeld worden en kinderen die onder de chronische zorg vallen, is wel een verwijzing nodig. Ook vragen wij een verwijzing voor kinderen die wij op scholen behandelen.

Verzekering

We hebben afspraken met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland, zodat u altijd verzekerd bent voor onze kinderfysiotherapeutische zorg. Kinderfysiotherapie wordt door de zorgverzekeraars minimaal 18x vergoed vanuit de basisverzekering en er is geen sprake van een eigen risico

Wachttijden

Het kan zijn dat er niet direct een plekje voor uw kind is en dat u eerst op een wachtlijst geplaatst wordt. Dit hangt vooral af van uw opgegeven mogelijkheden. Indien u bijvoorbeeld aangeeft dat uw kind ook onder schooltijd behandeld mag worden, hebben wij veel eerder plek voor u beschikbaar. Zodra er dan een plekje na schooltijd vrij komt kunnen wij u deze aanbieden.