Kinderbekkenfysiotherapie

Heeft uw kind kinderbekkenfysiotherapie nodig? Zoek dan niet langer, bij ons bent u op het juiste adres. Op onze locatie in Ypenburg kunt u terecht.

De kinderbekkenfysiotherapeut

De kinderbekkenfysiotherapeut heeft zich na de opleiding kinderfysiotherapie (of bekkenfysiotherapie) gespecialiseerd in het screenen, onderzoeken en behandelen van kinderen met plas- en poepproblemen. Deze helaas veel voorkomende problemen hebben in veel gevallen een enorme impact op het kind zelf, maar vaak ook op de rest van het gezin. Kinderen kunnen in een sociaal isolement raken, gepest worden en bijvoorbeeld niet mee op schoolreisje of kamp durven. Een gebeurtenis zoals de geboorte van een broertje of zusje, het overlijden van een familielid, een echtscheiding of het naar school gaan zijn risicofactoren voor het ontstaan of verergeren van de problemen.

 

Waarmee komt een kind bij de kinderbekkenfysiotherapeut?

Heeft uw kind problemen in het bekkengebied dan herkent u mogelijk één of meer van onderstaande symptomen:

  •  Heel weinig of juist heel vaak moeten plassen (normaal 4 t/m 7 keer per dag)
  •  Plasongelukjes overdag
  •  Poepongelukjes overdag
  •  Diarree of juist harde, vaak ook pijnlijke, ontlasting
  •  Obstipatie (verstopping)
  •  Angst om te plassen en/of te poepen
  •  Bedplassen
  •  Blaasontstekingen
  •  Buikpijn

Het kan zijn dat de huisarts of een specialist uw kind heeft verwezen voor kinderbekkenfysiotherapie. Tegenwoordig is het bij de meeste zorgverzekeraars echter toegestaan een afspraak te maken op eigen initiatief, dus zonder verwijzing. In dit laatste geval vindt met toestemming van u wel altijd schriftelijk en/of telefonisch contact met de huisarts plaats.

Wat kunt u verwachten van de behandeling?

In de meeste gevallen zal bij het maken van de eerste afspraak al aan u en/of uw kind worden gevraagd een vragenlijst in te vullen. Hierin wordt onder andere gevraagd naar voorgeschiedenis, verloop zindelijkheidsproces, plasgewoonten, poepgewoonten, voedings- en drinkgewoonten. Tijdens de eerste afspraak zullen, naar aanleiding van de vragenlijst(en), aanvullende vragen worden gesteld. Daarnaast zal in de meeste gevallen worden uitgelegd dat u samen met uw kind een plas- en/of poepdagboek bij moet gaan houden. Tijdens de tweede afspraak (en in sommige gevallen ook de derde) wordt het ingevulde dagboek besproken en vindt het onderzoek plaats. Er wordt gekeken naar de algehele motoriek van uw kind om te zien op welke manier hij/zij beweegt en om een inschatting te maken in hoeverre uw kind de bekkenbodemspieren zal kunnen aan- en ontspannen. De functie van de bekkenbodem zal vervolgens worden onderzocht door uitwendig kijken en voelen. Voorgaande zal uiteraard alleen worden gedaan na toestemming. Alle onderzoeken, maar ook alle behandelmethoden, zijn zoals eerder gezegd uitwendig en tevens pijnloos en kindvriendelijk.
Een uitgebreide intake is essentieel om tot een goede diagnose te komen. Naar aanleiding hiervan wordt beoordeeld of kinderbekkenfysiotherapie zinvol kan zijn. Indien dit het geval is wordt samen met u en uw kind een behandelplan gemaakt. De behandeling van kinderen met plas- en/of poepproblemen kan onder andere bestaan uit voorlichting over de plas- en/of poepfabriek, het aanleren van juist toiletgedrag, adviezen ten aanzien van eten en drinken en oefentherapie. Door middel van leuk plaatmateriaal, filmpjes, boeken en andere voor kinderen aansprekende materialen wordt geprobeerd de voorlichting en oefeningen zo leuk mogelijk te maken voor uw kind. De adviezen en oefeningen moeten met grote regelmaat worden toegepast en herhaald. Ook thuis zal er dus intensief mee aan de slag moeten worden gegaan. Hoe consequenter dit gebeurt, des te groter is de kans op verbetering of herstel. Topsport dus voor uw kind, met u en de kinderbekkenfysiotherapeut als coach!