Lezingen en informatieavonden

Kinderfysiotherapie Spring biedt lezingen en informatieavonden op maat aan. Dit kunnen avonden zijn voor pedagogisch medewerkers of ouders van een kinderdagverblijf, naschoolse opvang of peuterspeelzaal, voor leerkrachten in het basisonderwijs maar ook bijvoorbeeld in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Tijdens de avond gaan wij in op een stukje normale ontwikkeling van het kind en kijken wanneer de ontwikkeling afwijkt. Wat kan een fysiotherapeut daarin ondersteunen/betekenen. Natuurlijk is er vooraf mogelijkheid tot het inbrengen van eigen onderwerpen en is er tijdens de avond ruimte voor het stellen van vragen.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een lezing of informatieavond? Stuur een e-mail naar: info@kinderfysiotherapiespring.nl of bel: 070-3945575.

Presentatie over syndroom van Down