De grove motoriek bij baby’s

Vaak komen baby’s met een achterstand in de motoriek bij ons in verband met problemen met buikligging of omdat ze op hun billen schuiven.

Waarom is buikligging zo belangrijk?

Buikligging is belangrijk omdat er verschillende spieren getraind worden. Het kind traint bijvoorbeeld de nekspieren door het hoofd op te tillen. Dit lukt eerst maar een stukje en later steeds verder. Het traint de armen, zo liggen de ellebogen bijvoorbeeld eerst achter de schouders en later voor de schouders wanneer het op de onderarmen steunt. Het kind leert zich vaak in deze houding voort verplaatsen door te tijgeren en/of kruipen. Het traint ook de rugspieren die weer erg belangrijk zijn als het kind wil leren zitten.

Foto fysiotherapie bij met baby

Wat doet de kinderfysiotherapeut

Middels testen kan de kinderfysiotherapeut bepalen of er sprake is van een normale motoriek, een risico op achterstand of een achterstand. Er wordt gekeken wat het kind spontaan laat zien, verder zullen er bepaalde vaardigheden uitgelokt worden.

Mocht het inderdaad nodig zijn dan zal er op een speelse manier geoefend worden om de motoriek te verbeteren

Klik hier om uw kind direct aan te melden